Convert Bible Study Guide to HTML Format

June 9, 2005 on 4:11 pm | In Special Clips - for someone | 3 Comments

Alueet wrote:
> Would somebody like to help me, because I can’t make the clips.
> I’m making my own Daily devotion and I use Notetapro writing it and I
> take the text from the finnish Bible.
> Here is the original text and after that the result what I want the clip
> make.
>
> —————————-
> Fil 4:1-9
> (1) Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni,
> pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät!
> (2) Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen.
> (3) Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia,
> jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin
> Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa.
> (4) Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!
> (5) Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo
> lähellä.
> (6) Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä
> tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
> (7) Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee
> teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa
> Jeesuksessa.
> (8) Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on
> kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä
> vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.
> (9) Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä
> olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on
> oleva teidän kanssanne.
> Saakoon ilo ja lempeys täyttää sydämemme. Muistakaamme, että Jumala on
> luvannut pitää meistä huolen. Jumalan rauha asukoon sydämissämme.
> Rakas Jeesus; opeta meitä ajattelemaan puhtaita asioita.
>
> —————————–
>
> Fil 4:1-9

> (1) Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni,
> pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät!
> (2) Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen.
> (3) Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia,
> jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin
> Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän
> kirjassa.
> (4) Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!
> (5) Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo
> lähellä.
> (6) Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä
> tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
> (7) Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee
> teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa
> Jeesuksessa.
> (8) Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on
> kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä
> vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.
> (9) Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä
> olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on
> oleva teidän kanssanne.

> Saakoon ilo ja lempeys täyttää sydämemme. Muistakaamme, että Jumala on
> luvannut pitää meistä huolen. Jumalan rauha asukoon sydämissämme.
>

> Rakas Jeesus; opeta meitä ajattelemaan puhtaita asioita.

This clip seems to fill the bill:

;*** Effort by Don Passenger
;*** don a-t htmlfixit d-o-t com
;*** discuss things live in chat at http://htmlfixit.com
;*******************************************************
; reformat bible verses

;start at the top (assuming whole file)
^!Jump Doc_Start
;set list delimiter to ( and get array elements
^!SetListDelimiter "("

;verify that there are no blank leading lines
:Check_Leading_Returns
^!Select Eol
;make sure it isn't empty item if it is END
^!If "^$GetSelection$" = "" Leading_Returns ELSE Format_Line_One
:Leading_Returns
^!Continue You have a blank line at the top of your document, can we delete it?
^!Keyboard DELETE

;Format First Line
:Format_Line_One
^!InsertHtml ^$GetSelection$

^!Jump +1

;Find end of (1)
^!Find "1)" TIS
^!IfError ABORT

;find next paragraph
:Process_Paragraph
^!Replace "^P(" >> "
^P(" TIS
^!IfError Process_Final_Paragraphs
^!Goto Process_Paragraph

^!SetDebug On
:Process_Final_Paragraphs
^!Replace ".^P" >> ".

^P" ATIS
^!Info [C]Successful Run, Congratulations
^!Goto End

:ABORT
^!Info [C]An Error Has Occurred -- Sorry

3 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. The clip works just so I like. Thanks a lot!

  Comment by Tuomo — 9/6/2005 #

 2. Alueet wrote:

  ——
  But I have the problem, if the line begin some other
  number than (1) then it does not work or the line end some special
  character like !, ?…it works only right when the line end .charcter.
  —-

  Comment by hsavage — 13/6/2005 #

 3. Alueet wrote:
  > > >
  I have these problems:
  ——
  if the line begin some other number than (1) then it does not work or the line end some special character like !, ?…it works only right when the line end .charcter.
  —-

  The clip with a couple of minor mods to comply with these unforeseen troubles.

  H=”Reformat Bible Verses”
  ;*** Effort by Don Passenger
  ;*** modified by hsavage
  ;*** don a-t htmlfixit dot com
  ;*** discuss things live in chat at http://htmlfixit.com
  ;*******************************************************
  ;
  ;start at the top (assumes whole file)
  ^!Jump 1
  ;set list delimiter to ( and get array elements
  ^!SetListDelimiter “(”

  :LEADING_BLANK_LINE
  ;verify that there are no blank leading lines
  ^!If “^$GetLine$” <> “” Format_Line_One
  ^!Continue You have a blank line at the top of your document, can we delete it?
  ^!Keyboard DELETE

  :FORMAT_LINE_ONE
  ^!Select EOL
  ^!InsertHtml ^$GetSelection$

  ^!Jump +1

  :FIRST_PARAGRAPH
  ;Find first paragraph
  ^!Find “^\(\d+\)” RS
  ^!IfError ABORT

  :PROCESS_PARAGRAPH
  ^!Replace “^P(” >> “
  ^P(” IS
  ^!IfError Process_Final_Paragraphs
  ^!Goto Process_Paragraph

  :PROCESS_FINAL_PARAGRAPHS
  ^!Replace {[\.\;\:\!\?\…]+}\n >> \1

  \n RSA
  ^!Info [C]Successful Run, Congratulations
  ^!Goto End

  :ABORT
  ^!Info [C]An Error Has Occurred — Sorry

  Comment by hsavage — 13/6/2005 #

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^

Bad Behavior has blocked 1834 access attempts in the last 7 days.