Convert Bible Study Guide to HTML Format

Alueet wrote:
> Would somebody like to help me, because I can’t make the clips.
> I’m making my own Daily devotion and I use Notetapro writing it and I
> take the text from the finnish Bible.
> Here is the original text and after that the result what I want the clip
> make.
>
> —————————-
> Fil 4:1-9
> (1) Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni,
> pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät!
> (2) Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen.
> (3) Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia,
> jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin
> Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa.
> (4) Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!
> (5) Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo
> lähellä.
> (6) Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä
> tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
> (7) Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee
> teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa
> Jeesuksessa.
> (8) Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on
> kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä
> vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.
> (9) Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä
> olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on
> oleva teidän kanssanne.
> Saakoon ilo ja lempeys täyttää sydämemme. Muistakaamme, että Jumala on
> luvannut pitää meistä huolen. Jumalan rauha asukoon sydämissämme.
> Rakas Jeesus; opeta meitä ajattelemaan puhtaita asioita.
>
> —————————–
>
> Fil 4:1-9

> (1) Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni,
> pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät!
> (2) Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen.
> (3) Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia,
> jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin
> Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän
> kirjassa.
> (4) Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!
> (5) Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo
> lähellä.
> (6) Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä
> tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.
> (7) Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee
> teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa
> Jeesuksessa.
> (8) Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on
> kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä
> vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.
> (9) Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä
> olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on
> oleva teidän kanssanne.

> Saakoon ilo ja lempeys täyttää sydämemme. Muistakaamme, että Jumala on
> luvannut pitää meistä huolen. Jumalan rauha asukoon sydämissämme.
>

> Rakas Jeesus; opeta meitä ajattelemaan puhtaita asioita.

This clip seems to fill the bill:

;*** Effort by Don Passenger
;*** don a-t htmlfixit d-o-t com
;*** discuss things live in chat at http://htmlfixit.com
;*******************************************************
; reformat bible verses

;start at the top (assuming whole file)
^!Jump Doc_Start
;set list delimiter to ( and get array elements
^!SetListDelimiter "("

;verify that there are no blank leading lines
:Check_Leading_Returns
^!Select Eol
;make sure it isn't empty item if it is END
^!If "^$GetSelection$" = "" Leading_Returns ELSE Format_Line_One
:Leading_Returns
^!Continue You have a blank line at the top of your document, can we delete it?
^!Keyboard DELETE

;Format First Line
:Format_Line_One
^!InsertHtml ^$GetSelection$

^!Jump +1

;Find end of (1)
^!Find "1)" TIS
^!IfError ABORT

;find next paragraph
:Process_Paragraph
^!Replace "^P(" >> "
^P(" TIS
^!IfError Process_Final_Paragraphs
^!Goto Process_Paragraph

^!SetDebug On
:Process_Final_Paragraphs
^!Replace ".^P" >> ".

^P" ATIS
^!Info [C]Successful Run, Congratulations
^!Goto End

:ABORT
^!Info [C]An Error Has Occurred -- Sorry

Leave a Reply

Recent Posts

Archives

Topics